Prostor | Výstavy

Připravujeme

  • 09.02. — 28.02.
    Před a Po :: Výstava fotografií

    Serie fotografií Před::Po zaznamenává hudebníky chvíli před a chvíli po svém koncertním vystoupení.

    Tyto portréty tak studují nejen změnu u muzikantů před a po jejich koncertě, ale můžeme vidět i rozdíly mezi jednotlivými hudebníky. U některých se takřka nic nezmění, u jiných je jasně vidět předkoncertní nervozita a pokoncertní výkon a vyčerpání.

    Všechny koncerty byly pořádány v břeclavském klubu Piksla promotérským spolkem PiCrew, jehož je autor členem.


Archiv autorů